Nummòlt - JavaScript arqlets - www.nummolt.com
Arqlets Arqlets:A world-wide collection of little applets about architecture and civil engineering.
[Llista de links dirigits a applets útils per a arquitectes i ensenyament de l'arquitectura]
My arqlets: / Els meus arqlets:
Biga Biga at Google Play - [Calculus of forces and bending stress of a steel beam.] (2012) Free Android app. Elementary use.
[Aplicació de comprovació de bigues de perfils laminats d'acer] 
> càrrega uniforme> Perfils d'acer> recolzaments articulats: 
Biga - [Calculus of forces and bending stress of a steel beam.] (2012) Javascript. Elementary use.
[Aplicació de comprovació de bigues de perfils laminats d'acer] 
> càrrega uniforme> Perfils d'acer> recolzaments articulats: 
Biga Biga - [Steel beams strength arqlet] (1999) Javascript. Elementary use.
[Aplicació de comprovació de bigues de perfils laminats d'acer] 
> càrrega uniforme> Perfils d'acer> recolzaments articulats: 
Seccions de formigó Llesca - ["Slice"] [Reinforced concrete strength arqlet.] (2002): Javascript. Spanish standards. (EHE)
Aplicación para calcular el armado de secciones de hormigón. Con descripción del cálculo y comparación con métodos simplificados.
[Aplicacions per a armar seccions de formigó armat. Amb descripció detallada del càlcul. Usa el diagrama de la paràbola - rectangle]
> Seccions de formigó armat. [ Estat provisional ] 
Dominis de deformació del formigó armat Dominis - [Reinforced concrete beams strength arqlet.] (2002) Javascript. To experts. Spanish standards. (EHE)
[Aplicació per a il·lustrar el concepte de dominis de deformació del formigó armat.]
> Seccions de formigó armat. [ Aplicació experimental: Per a comprovacions: Usa el mètode simplificat del diagrama rectangular.] 
Armat a tallant en seccions de formigó armat Tallant - [Reinforced concrete beams strength arqlet.] (2002) Javascript. To experts. Spanish standards. (EHE)
[Aplicació de comprovació a tallant de bigues de formigó armat segons la EHE].
> Seccions de formigó armat [ Estat provisional ]
Comprovació de la necessitat de parallamps Llamp - [SU-8] (2009) Javascript. To architects. Spanish standards. (DB SU-8)
[Aplicació de comprovació de parallamps segons el Codi tècnic.
> SU-8 armat [ Estat de verificació ]
Nummòlt : © Maurici Carbó Jordi -arquitecte- 2009.  


Aquesta pàgina intenta descriure la manera que proposo de treballar:  Primer cal desenvolupar una aplicació senzilla amb Javascript, i un cop funciona, es estable i els conceptes estàn ben establerts, aleshores es pot passar a un altre llenguatge: Java o C++, i per tant a un altre tipus d'aplicació: amb una interacció més gràfica i de manipulació. En aquesta pàgina es veu el primer pas del desenvolupament de les aplicacions. Aquest primer pas dona un resultat que pot no ser comercial, però pot ser útil. Si voleu que us faci alguna aplicació d'ús tècnic en la línia del que veieu aquí, o a www.nummolt.com estic a la vostra disposició. He fet programes tècnics per a empreses des de 1990. Si voleu algun curset de Javascript per a mestres, o formadors en general, també estic disposat a fer-ho. Estic interessat en explicar el concepte d'objecte i de programació orientada a objectes, i el concepte document / vista i la serialització d'objectes al major nombre de persones possible. Sense aquests conceptes, no es pot fer res seriós. nummòlt: Maurici Carbó: e-mail ; T. Mòb.: 600 33 64 95  Barcelona.

This is an old page: Go to the updated page -> At appFutura: www.appfutura.com/developers/nummolt